Virtuell signering av Lidköping, Skaraborg och Rockford, Midwest samarbetet

Publicerat 10 juni, 2020 av i Okategoriserade.

An international news conference took place to sign the fifth edition of the partnership agreement!

Emphasis was on the next phase, which includes a new leader in charge, Emma Korjonen. We also highlighted the name change of the partnership, from Industrial Partnership Agreement to International Partnership Agreement.

We are once again proud to be partnering up with City of Rockford; Winnebago County; City of Belvidere; SwedishAmerican Health System and Sustain Dane.

We are now stepping into a new phase, but the purpose remains the same, to Grow locally by working globally.

————————————————————————————————————————————

En internationell digital konferens genomfördes där den femte upplagan av det internationella samverkan

savtal som finns mellan Lidköping, Skaraborg och Rockford USA undertecknades.

En ny fas i samarbetet börjar nu med Emma i ledningen och med namnändring från industriellt partnerskapsavtal till internationellt partnerskapsavtal. Syftet är det samma: väx lokalt genom att arbeta globalt.

Rasmus Möller, Jonas Sundström, Emma Korjonen